Zwroty i Reklamacje

GWARANCJE

Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

W przypadku chęci anulowania zamówienia, prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z nami pod numerem
tel.kom.: 601-799-039

REKAMACJE

W przypadku wadliwego działania towaru, prosimy o kontakt w godzinach 8.00 – 16.00 
pod umerem telefonu:

tel./fax: 061 665 84 95 lub
tel.kom.: 601-799-039

Nasz serwis działa w ciągu 48 godzin.

FORMULARZ SERWISOWY

Numer seryjny urządzenia:

Data zakupu maszyny:

Typ maszyny:

Dane użytkownika / płatnika:

Opis problemu: